NEVA pod lupou: proč zavádíme štíhlou výrobu a co nám to přináší

22. 11. 2021

Cílem štíhlé výroby je vyšší produktivita práce a úspornější nakládání s materiály. Tyto principy jsme zavedli v NEVĚ na oddělení výroby ISO-KASTLů a výsledky předčily naše očekávání. Za stejný čas nyní vyrobíme více než dvojnásobné množství kastlíků.

Štíhlá výroba (lean manufacturing) je metodika vyvinutá firmou Toyota po druhé světové válce. Snaží se o maximální optimalizaci výrobních procesů, aby nedocházelo k plýtvání časem, zdroji a aby práce byla co nejvíce efektivní.

Proč jsme zaváděli štíhlou výrobu

Principy podobné štíhlé výrobě v NEVĚ používáme dlouhodobě. Přirozeně se snažíme o co nejefektivnější výrobu a průběžně ji zdokonalujeme například nákupem nových a modernějších zařízení. Zároveň motivujeme naše zaměstnance, aby pomáhali vylepšovat výrobní procesy.

Co se zařízení týče, v poslední době jsme například pořídili skladové regály od firmy Proman poháněné motorem. Ty se rozestoupí, když mezi ně potřebujeme vjet a odebrat materiál. Navýšili jsme tím kapacitu skladu a usnadnili práci skladníkům.

Pro systematické zavádění principů štíhlé výroby jsme se rozhodli minulý rok. Samozřejmě nebylo reálně změnit fungování celé firmy najednou. Dali jsme si proto v první fázi cíl optimalizovat pracoviště, která vyžadují největší podíl ruční práce. Narozdíl od automatizovaných části výroby se tam občas stávalo, že zaměstnanci museli například čekat na materiál, čímž vznikaly prostoje v práci.

Najali jsme proto externí firmu, která nám s tím pomohla.

Na začátku jsme zkoumali, jak můžeme zaměstnancům usnadnit práci eliminací zbytečného pohybu – například přesunem skladovaných materiálů blíže k pracovišti.

Špagetové diagramy a optimalizace oddělení ISO-KASTLů

Jako první jsme pro zlepšení procesů zvolili oddělení výroby ISO-KASTLů, kde je výrazný podíl manuální práce. Při počáteční analýze vytvořili specialisté z externí firmy takzvané špagetové diagramy. 

Na plánku výrobny znázornili cesty, kudy a proč zaměstnanci nejčastěji chodí. Vznikly tak návrhy, jak eliminovat nadbytečný pohyb po pracovišti. Sklad barev se například posunul blíže lakovně, což jednomu zaměstnanci ušetřilo až deset minut za den.

Dále se na výrobně žaluziových kastlíků řešila ergonomie pracovních aktivit, a to zejména při pokládání materiálu. Vymyslela se často zdánlivě drobná vylepšení – zaměstnanci se třeba naučili, že když si materiál postaví po pravé straně, ušetří tím dva kroky na jedné operaci. Což za den dělalo v součtu 20 minut a několik hodin ušetřené práce jednoho zaměstnance za měsíc. Takže i zdánlivě malá vylepšení pro nás byla velkou úsporou.

Klíčové bylo také zapojit samotné zaměstnance. I když byli zkraje vůči změnám obezřetní, brzy zjistili, že všechna opatření jim mají hlavně pomoci a ušetřit zbytečnou práci. Nakonec i sami pracovníci často přicházeli s návrhy na konkrétní řešení a se změnami byli spokojení.

Při vyhodnocení jsme zjistili, že se nám podařilo ušetřit kolem 60 % času a za stejnou dobu vyrobit více než dvojnásobné množství ISO KASTLů. Proto jsme se rozhodli aplikovat principy štíhlé výroby i na další pracoviště.


Autor

Eduard Krč

Eduard Krč pracuje jako vedoucí výroby. V NEVĚ dělá od roku 1995, takže patří mezi nejdéle působící zaměstnance ve firmě. Dohlíží na proces výroby, kontroluje kvalitu výrobků a hlídá, aby se všechny objednávky vyrobily v termínu.

Všechny články autora