Montáž venkovních žaluzií krok za krokem: co všechno obnáší?

29. 3. 2021

Instalace venkovních žaluzií je mnohem složitější než instalace vnitřních žaluzií a doporučujeme, ať si na ni vždy objednáte montážní firmu. Abyste ale měli rámcovou představu, jak namontovat žaluzie a co je s montáží spojené, popíšeme v tomto článku nejdůležitější kroky.

Postup závisí na způsobu montáže

Venkovní žaluzie lze instalovat:

  • do schránky pod fasádu (podomítková montáž),
  • pod krycí plech (přiznaná montáž),
  • nebo zepředu na fasádu.

Technicky i časově nejnáročnější je montáž pod fasádu, kterou ale zároveň doporučujeme. Schránka na žaluzie i kotevní prvky jsou pak totiž elegantně skryté pod omítkou.Má to ale háček: žaluzie pod fasádu obvykle nelze namontovat dodatečně. Pokud máte už hotový dům, čeká vás instalace pod krycí plech nebo před fasádu.

Montáž žaluzií pod fasádu (podomítková montáž)

Venkovní žaluzie řešte ideálně už v projektu, ať s nimi projektant počítá a přizpůsobí jim prostor nad okny i vedení elektroinstalace. Při podomítkové montáži se totiž do fasády nad oknem umístí schránka (například náš žaluziový kastlík ISO-KASTL), do které pak žaluzie zajíždějí. Právě nedostatek prostoru ve fasádě nad oknem je důvodem, proč podomítkovou montáž obvykle nelze dělat dodatečně.

„Jen na samotné venkovní žaluzie potřebujete ve fasádě nad oknem nejméně 13 cm hluboký prostor, případně ještě více, pokud zvažujete i sítě proti hmyzu. K tomu si přičtěte tloušťku samotné schránky nebo zateplení. Tohle nelze obejít, do 10cm překladu žaluzie nikdy nedostanete,“ upozorňuje jednatel montážní firmy StarDesign Martin Stára.

„V případě našeho ISO-KASTLU doporučujeme 2 cm na zateplení čelní strany krytu, 1,5 cm je tloušťka přední stěny krytu, 13 cm potřebujete na žaluzii a dalších 1,5 cm je tloušťka zadní stěny krytu. V součtu jsme tak na 18 cm,“ doplňuje Lukáš Musil, manažer prodeje NEVY.

Samotná podomítková montáž pak probíhá ve čtyřech krocích.

  1. V první fázi (kdy máte hrubou stavbu, bez fasády a s osazenými okny) montážní firma zaměří přípravu pro žaluzie a prověří další stavební detaily (napojení na rám okna, rovnost ostění a překladu nebo zateplení překladu). Na tomto základě objedná schránku a pouzdra pro vodicí lišty nebo sendvičové desky.
  2. Ve druhé fázi firma nad okenní otvor namontuje podomítkovou schránku a ukotví pouzdra nebo sendvičové desky pro zapuštěné vodicí profily. Tato montáž musí být precizní, například schránku musí montážník vyrovnat do roviny, pouzdra pro vodicí profily se nesmí sbíhat, rozevírat nebo být vyoseny. Stavební firma následně dům zateplí a zfinalizuje fasádu.
  3. Jakmile máte hotovou fasádu, přijede montážní firma na finální zaměření. Tento krok je kritický, protože předokenní žaluzie musí být zaměřené naprosto přesně. Zkušení montážníci například vědí, že žaluzie musí končit minimálně 2 cm nad parapetem, protože se časem prověsí a nesmí v zimě přimrzat k parapetu. Tolerance zaměření je přitom velmi nízká, v případě šířky žaluzie jsou to jen 2 mm.

V posledním kroku montážníci přijedou na stavbu, žaluzie nainstalují do připravené schránky a ukotví vodicí profily do pouzder. Dále připojí motor k předem připravené kabeláži a zkontrolují koncové polohy žaluzií. Nakonec zkontrolují chod žaluzie a naprogramují dálkové ovladače.

V NEVĚ na podomítkovou montáž nabízíme také samonosný systém STF2, kdy jsou žaluzie se schránkou i pouzdry pro vodicí profily spojené v jeden kus. V takovém případě je instalace rychlejší – žaluzie se jen zaměří, nainstaluje na rám okna a teprve poté uděláte kompletní fasádu.

„Dokonce se můžeme domluvit s výrobci oken a ukotvit žaluzie na rám ještě předtím, než je osadíte na stavbě. Pak si na stavbu dovezete okno i s žaluzií a jen ho ukotvíte. Je škoda, že v Česku se STF2 zatím tolik nevyužívá.“

Martin Stára

jednatel StarDesign

Další variantou je náš samonosný systém STL, který nemá schránku a počítá s tím, že máte na stavbě připravený vlastní box. Tento systém má přiznané vodicí profily a je oblíbený především ve Švýcarsku a v dalších německy mluvících zemích.

Ukázka podomítkové montáže žaluzií, kdy je vše kromě lamel skryté.

Montáž žaluzií na rám okna pod krycí plech (přiznaná montáž)

Takzvaná přiznaná montáž venkovních žaluzií pod krycí plech je vhodná v případě, kdy už máte hotovou stavbu.

Vnější žaluzie v tomto případě nezajíždějí do podomítkové schránky, ale pod pohledový krycí plech. Tento plech se instaluje do okenního otvoru a připevňuje na držáky kotvené na rám okna nebo do podhledu. Tím, že je krycí plech uvnitř okenního otvoru, vám bohužel mírně zasáhne do výhledu a sníží světlou výšku okna.

„Podobně jako schránka u podomítkové montáže, také krycí plech musí být nejméně 13 cm hluboký. Obvykle ho instalujeme tak, aby lícoval s fasádou. Někdy ale okenní otvor není dost hluboký a plech pak před fasádu mírně vystupuje,“ upozorňuje Martin Stára.

Výhodou přiznané montáže je rychlost, vše se zvládne ve dvou krocích.

  1. V prvním kroku montážník zaměří stavební otvor, zkontroluje jeho rovinnost a domluví se s vámi, jak chcete vést vodicí profily. Ty lze instalovat na rám okna pomocí držáků nebo do ostění. U ostění bývá problém, pokud je křivé, u rámů nastávají komplikace, pokud jsou příliš zateplené a není zde dost prostoru pro držáky. Někdy se proto stává, že žaluzie tímto způsobem vůbec nelze instalovat.
  2. Ve druhém kroku montážník rozměří a ukotví držáky horního profilu, osadí krycí plech a ten přichytí k držákům. Následně osadí žaluzii do držáků, namontuje vodicí profily a provede zapojení motoru a kontrolu žaluzie, včetně kontroly koncových poloh. V případě ovládání klikou ještě provrtá v rámu okna průchod kliky.

Pro tento typ montáže máme v NEVĚ ještě samonosný systém STF1 – tedy žaluzie, vodicí profily i krycí plech v jednom kusu. Žaluzie je tak možné nainstalovat na okno už ve výrobě a následně osadit jako celek, což využijete například v případě, kdy dům rekonstruujete a měníte okna.

Přiznaná montáž žaluzií na rám okna s krycím plechem, který přesně lícuje s fasádou. Vůči fasádě může být kontrastní nebo s ní barevně ladit.

Montáž žaluzií zepředu na fasádu

Jestliže si nechcete snižovat světlou výšku okna nebo nechcete (případně nemůžete) tolik zasahovat do rámu okna, je tu ještě jedna možnost – instalace venkovních žaluzií před okenní otvor, tedy zepředu na fasádu. Žaluzie pak z fasády viditelně vystupují.

Venkovní žaluzie při tomto způsobu instalace zajíždí do připravené schránky, která je nad okenním otvorem. Nosné držáky nebo vodicí profily se kotví zepředu na fasádu.

Nevýhodou a rizikem této montáže je právě kotvení. Vzhledem k hmotnosti žaluzie ji musíte kotvit vždy do zdiva nebo alespoň nosných dílů připevněných ke zdivu. V případě tlusté vrstvy izolace se používají kotvy pro přerušení tepelného mostu.

Samotná montáž pak proběhne ve dvou krocích.

  1. V prvním kroku montážník zaměří okno a vymyslí optimální způsob kotvení.
  2. Ve druhém kroku namontuje držáky, osadí vodicí profily, nasadí krycí plech a připevní žaluzie. Váhu žaluzie v tomto případě nesou vodicí profily.

V NEVĚ jsme pro montáž před fasádu vytvořili vlastní fasádní systém, kdy žaluzie dodáváme jako celek s hranatým boxem i vodicími profily.

Žaluzie instalované před fasádou, kdy viditelně vystupují.

Jakkoliv by si šikovný kutil možná zvládnul předokenní žaluzie nainstalovat sám, montáž svépomocí nedoporučujeme. Zbytečně tím riskujete, ztrácíte záruku a ze zkušenosti navíc víme, že nejvíce reklamací venkovních žaluzií způsobuje právě neodborná montáž.

Raději si proto vyberte ze seznamu našich partnerů a objednejte si venkovní žaluzie včetně profesionální montáže.


Autor

Miloslav Matoušek

Miloslav Matoušek pracuje v NEVĚ jako marketingový manažer od roku 2018. Studoval na ČVUT v Praze a po studiu se začal věnovat marketingu. Pracovní zkušenosti získal ve firmách HANÁK NÁBYTEK a Student Agency. Zaměřuje se na rozvoj značky a nastavuje dlouhodobé marketingové a obchodní cíle NEVY.

Všechny články autora