NEVA pod lupou: jak funguje naše prášková lakovna?

31. 3. 2020

Na lakování komponentů žaluzií a látkových rolet si dáváme záležet. Jaké výhody má ruční práškové lakování, jak celý proces probíhá a jakou v něm hraje roli čistota? Přečtěte si, jak to chodí v naší lakovací komoře.

Lakujeme ve vlastní lakovací lince

Když se u nás v NEVĚ zastavíte, můžete si prohlédnout provoz včetně poloautomatické práškové lakovací linky. Od roku 2014 si práškovou barvu na příslušenství žaluzií a látkových rolet nanášíme sami. Díky tomu máme plně pod kontrolou termíny i kvalitu laku.

Ukázalo se, že jsme tehdy udělali správné rozhodnutí, protože vlastní prášková lakovna nám výrazně urychluje práci. A trvanlivost i odolnost povrchu už za nás prověřily tisíce zákazníků po celém světě.

Naší práškovou lakovací linkou prochází všechny

  • držáky,
  • vodicí profily,
  • spodní profily,
  • a krycí plechy.

Samotné lamely žaluzií nelakujeme, protože je už nalakované dovážíme od Metalcoloru – špičkového světového výrobce ze Švýcarska. K lakování lamel výrobce využívá metodu mokrého lakování, která je vhodná na velké plochy a používá se například i v automobilovém průmyslu. My oproti tomu příslušenství k žaluziím a látkovým roletám lakujeme práškovou (suchou) barvou.

Příslušenství často barevně slaďujeme s odstínem lamel.

Technologie krok za krokem

Práškové lakování je v Česku dlouhodobě prověřená technologie. Setkáte se s ní i pod názvem komaxitování či suché lakování. Celý proces má několik kroků a jasné technologické postupy.

Krok 1: Příprava dílů

Všechny vodící a spodní profily zkontrolujeme, na kartáčovacím stroji očistíme od povrchových nečistot a povrch zdrsníme. To aby prášková barva lépe přilnula k povrchu. U krycích dílů strhneme fólii, která chránila povrch během stříhání a ohýbání.

Krok 2: Navěšování dílů

Všechny díly zavěsíme na lakovací závěs, který je součástí poloautomatické uzavřené obdélníkové dopravníkové dráhy. Na závěs navěšujeme dílce i o výšce 1 500 mm a délce až 6 000 mm.

Krok 3: Chemická předúprava

Díly putují do automatické postřikové linky, která se skládá ze dvou komor. V obou komorách stráví 30 minut. První komora povrch dílů odmastí kyselým čističem, deoxiduje a opláchne vodou. Druhá komora díly opláchne demineralizovanou vodou, aby se mohla vytvořit titanová konverzní nanovrstva, a očistí se opět demineralizovanou vodou.

Krok 4: Sušení po chemické předúpravě

Závěsy s díly vysušíme v plynové peci s přímým ohřevem při teplotě až 150 °C. Horký vzduch cirkuluje okolo dílů 30 minut a dokonale vysuší povrch včetně všech záhybů.

Krok 5: Nanášení práškové barvy

Suché díly míří do lakovací kabiny, kde na ně ručně elektrostatickou metodou aplikujeme práškovou barvu. Lakovací proces spočívá v nabití částic prášku elektrickým nábojem a ukostření lakovaného dílce. Vzniká tak síla, která udržuje prášek na povrchu dílu a zároveň dostatečně silná vrstva barvy.

Krok 6: Vytvrzování práškové barvy

Po nanesení práškové barvy převezeme závěsy s díly do plynové pece s přímým ohřevem, kde při teplotě až 200 °C dojde za 20 minut k vytvrzení barvy.

Krok 7: Chladnutí a svěšování

Po výjezdu materiálu z vytvrzovací pece jej necháme vychladnout a následně svěšujeme na manipulační vozíky. Zde je necháváme dalších 24 hodin k dovytvrzení barvy.

Krok 8: Kontrola a balení

Po vychladnutí nalakovaných dílů jeden po druhém vizuálně zkontrolujeme, změříme tloušťku vrstvy nalakované barvy a stupeň lesku. Následně provedeme destruktivní zkoušky na zkušebních vzorcích, které s lakovanými díly prošly stejným procesem. Pokud dílce splňují požadované parametry kvality, vše zabalíme podle požadavků zákazníka.

Vodící profily putují po dopravníku do vytvrzovací pece.

Proč se vyplatí ruční lakování

Příslušenství žaluzií a látkových rolet lakujeme ve stovkách barevných odstínů dle vzorníku RAL a NCS. Každý typ komponentů je různě tvarovaný, což s sebou nese velké nároky na rovnoměrné nanášení barvy. Proto lakujeme ručně všechny plochy včetně hran i rohů, aby prášková barva kryla a chránila celý výrobek.

Barvu nanášíme ručně pomocí lakovací pistole. Na trysce nanášecí pistole je elektroda, a soustřeďuje se zde vysoké napětí o velikosti 30-90 kV, které ionizuje proud vzduchu procházející pistolí. Na částice prášku se při průchodu ionizovaným vzduchem přichytí volné ionty a tím se záporně nabijí. Při správném ukostření lakovaných dílů nám tato technologie zaručuje dokonalý výsledek i u velmi členitých dílů.

Velkou zásluhu na finálním vzhledu dílů nesou lakýrníci, kteří v náročných podmínkách lakovací kabiny lakují tvarově složité výrobky. Další kolegové při kontrole hotového příslušenství nedopustí, aby výrobu opustil nedokonalý dílec.

Při lakování se nanáší prášková barva na každý záhyb komponentu.

Čistota půl úspěchu

Při lakování příslušenství vznikají v lakovací kabině přestřiky, kdy se menší množství prášku usazuje na vnitřních stěnách kabiny a kolem ní. Zbylou práškovou barvu odsává ventilátor, který silou 18 tisíců metrů krychlových za hodinu posílá nezužitkovaný prášek přes recyklační cyklon do koncových filtrů. Takto oddělenou práškovou barvu již nepoužíváme a odvážíme k ekologické likvidaci. Čistý vzduch se vrací zpět do prostor lakovny.

Po každém lakování jedním barevným odstínem vždy kabinu vyčistíme tlakovým vzduchem, aby nedošlo k míchání barev při nasazení nového odstínu. Zbytkovou barvu při čištění lakovací kabiny odsaje velkým podtlakem ventilátor koncového filtru.

Díky tomu u nás nedochází k:

  • mísení jednotlivých odstínů barev,
  • negativnímu odrazu na výsledném lakování,
  • znečištění prostor okolo lakovací kabiny,
  • ztížení pracovních podmínek a ohrožení zdraví našich lakýrníků.

Chcete vidět celý proces na vlastní oči? Domluvte si termín a přijďte se do naší lakovny podívat.


Autor

Karel Ustohal

Karel Ustohal pracuje jako vedoucí práškové lakovny v NEVĚ od roku 2014. Studoval Fakultu strojního inženýrství na VUT v Brně a později pracoval jako vedoucí práškové lakovny ve společnosti PULCO – ta se specializuje na lakování a lisování plechů. V NEVĚ se stará o plynulý chod lakovny a její provoz.

Všechny články autora