Jak to vypadá v našem skladě?

12. 7. 2022

Abychom mohli růst a zajistit plynulý provoz, musí sklad fungovat na jedničku. Proto věnujeme jeho organizaci velkou pozornost. V minulosti jsme se podělili o novinky z implementace štíhlé výroby, která skladníkům šetří čas. Nejedná se ale o jediné zlepšení. Jak to vypadá ve skladě NEVY dnes? 

V našem skladě denně přijímáme dodávky lameloviny, profilů, plechů, motorů nebo obalového materiálu pro zabezpečení výroby našich produktů. Současně expedujeme hotové venkovní žaluzie či screenové rolety do Česka i zahraničí našim partnerům. Na skladě se tak stále něco děje. Proto důsledně udržujeme pořádek a bezpečnost.

S hlídáním dat pro úspěšné vedení a řízení společnosti nám v první řadě pomáhá informační systém Helios. Na systémový tok materiálu využíváme čtečky. Máme tak přehled o veškerém toku materiálu. Aktuálně pracujeme na novém systému, který ještě více zefektivní řízení procesu a společnosti.

Štíhlá výroba – v čem spočívá?

Naším cílem je trvale zlepšit procesy, pracovní prostředí, zvyšovat efektivitu a snížit plýtvání. Nakupujeme tedy materiál na základě stanoveného minimálního množství tak, abychom pokryli poptávky od zákazníků. Díky tomu šetříme místo na skladě, kde nezůstává nic dlouho ležet.

Jak uvádí náš vedoucí interní logistiky, Dávid Kasaj: „Abychom zabezpečili poptávky od zákazníků a plynulý tok materiálu, je potřeba důkladně nastavit procesy a neustále je zlepšovat.“

Obsazování skladu vychází z postupů tzv. štíhlé výroby. Umisťujeme zboží ve skladě na co nejvhodnější místo tak, aby bylo dobře dostupné – více obrátkový materiál umisťujeme dopředu, méně obrátkový dozadu. To stejné platí pro pomůcky skladníků. Vše má své místo. Na pracovišti udržujeme čisto, aby se u nás každý cítil příjemně a dobře se mu u nás pracovalo.

Na základě efektivně nastavených procesů a organizaci dokáže sklad zabezpečit, aby měla výroba vždy potřebný materiál ve správný čas, na správném místě a v požadovaném množství. Díky jasně definovaným procesům můžeme vyrobit 2300 až 2500 kusů předokenních žaluzií týdně.

V organizaci práce se řídíme principy štíhlé výroby

Využíváme řady metodik štíhlé výroby jako například Kanban, 5S, Denní Kaizen, Standardizaci, TPM, Smed, Vizuální management a další.

Zmíněná metoda 5S pro organizaci práce pochází z Japonska. Označuje soubor pěti pouček pro přehlednou a efektivní výrobu:

  1. Seiri – znamená vytřídit. Ponecháváme na pracovišti jen skutečně potřebné pomůcky. Nepotřebné uklidíme na své místo.
  2. Seiton – uspořádat. Odkazuje na potřebu systematizace a harmonogramu práce, kde je každý úkon rozepsaný krok po kroku.
  3. Seiso – čistit. Na pracovním místě udržujeme čistotu.
  4. Seiketsu – standardizovat výše uvedené tři S. Každý pracovník by si měl celý proces s jasně stanoveným nářadím zažít.

Shitsuke – stále vylepšovat a udržovat. Celý proces předchozích 4S by měl být dodržovaný, což vyžaduje disciplínu. Zároveň by se ale měl průběžně testovat, vylepšovat a zefektivňovat.

Automatizací se neztrácí osobní přístup

Jak je zřejmé z bodů výše – abychom byli efektivnější, stále svou práci vylepšujeme. To potvrzuje i Dávid Kasaj: „Snažíme se procesy neustále zlepšovat, přizpůsobujeme se moderním trendům v oblasti skladování a nastavování procesů. V tomto jsme opravdu otevření novým podnětům.“

Abychom zabezpečili maximální využití skladových kapacit, využíváme mobilní konzolové regály i vertikální skladovací věže.

Podobné zefektivnění přijde s pomocí nového nářezového centra, se kterým budeme řezat profily rychleji a přesněji. Navíc tím zajistíme menší chybovost a menší množství odpadu.

Lidé jsou ale stále nenahraditelní a v NEVĚ si uvědomujeme hodnotu spokojeného týmu. Dobré podmínky, které na pracovišti máme, jsou patrné i navenek. Jak uvedl Ladislav Just z firmy MetalPlast: „Byl jsem velice spokojen s tím, v jakém prostředí se lidé v NEVĚ nachází. Nic se tam nepovaluje po zemi a celkové uspořádání na výdejně bylo také přehledné.“

Podobně si vnitřní organizaci NEVY pochvaluje Jiří Rosecký z Diamond Design: „Organizace výroby je pro nás známkou toho, jak dodavatel pracuje. Ve výrobě NEVY mě fascinoval propracovaný systém, pořádek i čistota. Nepřeháním, když řeknu, že by se tam dalo jíst z podlahy. A to je v tomto oboru naprosto unikátní věc.”

Máte zájem se k nám přidat? Pravidelně náš tým rozšiřujeme o nové tváře. Přehled všech nabízených pozic naleznete na naší kariérní stránce.


Autor

Jan Gajdoš

Jan Gajdoš u nás pracuje jako produktový manažer. Studoval pozemní stavitelství na Střední odborné škole v Prostějově a znalosti z tohoto oboru využívá ke své práci dodnes. V NEVĚ působí od roku 2006 a má na starosti zavádění výrobních technologií a rozvoj stávající palety produktů.

Všechny články autora