Která čidla můžete napojit na venkovní stínění

25. 1. 2023

Čidla, kterými lze osadit venkovní stínění, dělíme na bezpečnostní a komfortní. Bezpečnostní jsou větrná, a to zejména pro venkovní žaluzie. Mezi komfortní čidla řadíme teplotní, sluneční a dešťová. Více informací prozradil Jan Hrnčíř z firmy Somfy, která čidla vyrábí.

Všechna čidla, která v článku zmiňujeme, fungují na stejném principu pro venkovní žaluzie, hliníkové i screenové rolety a markýzy. Jde o malé součástky ve velikosti do 20 cm a dělíme je na dvě základní kategorie – bezpečnostní a komfortní.

Bezpečnostní čidla

Zajišťují bezpečný chod venkovního stínění a chrání ho před poškozením. Jako bezpečnostní čidla se dodávají větrná

Jak fungují větrná čidla?

Ve výrobě stanovíme limit rychlosti větru, na kterém máme otestováno, že se žaluzie nepoškodí a budou v bezpečí. Během montáže nastaví montážník čidlo na tuto rychlost větru. Jakmile potom čidlo danou rychlost větru naměří, dá pokyn motoru, aby žaluzie vytáhl do horní koncové polohy a schoval je tak pod krycí plech nebo do schránky.

Komfortní čidla

Slouží pouze ke zvýšení pohodlí zákazníka. Existují tři typy komfortních čidel:

1. Teplotní čidlo

Měří teplotu vzduchu. Uživatel si nastaví hranici, která určuje, kdy se má stínění vytáhnout (a prohřát místnost) nebo stáhnout (a zastavit přehřívání). Teplotu můžete pomocí čidla měřit venku nebo uvnitř. Pokud si koupíte bezdrátové čidlo, můžete ho například v létě nechat venku a v zimě přesunout do místnosti.

2. Sluneční čidlo

Měří intenzitu slunečního svitu (jas). Oproti teplotnímu čidlu dokáže rychleji reagovat na pohyb slunce a mraků. Jeho typické využití je při západu a východu slunce. Jakmile večer klesne sluneční svit např. pod 100 luxů, čidlo dá motoru pokyn, aby zatáhlo žaluzie či rolety. A ráno je při východu slunce stejným způsobem zase odtemní.

3. Dešťové čidlo

Jako jediné ho nekoupíte samotné. Je vždy navázáno na větrné čidlo. Dříve se totiž čidla v této kombinaci hojně využívala jako ochrana proti přimrznutí (jakmile klesla teplota pod 2 °C a do toho pršelo, stínění se vytáhlo do boxu), ale dnešní chytré motory už mají integrovanou kontrolu přimrznutí lamel, a tak dešťová čidla, která rozpoznají i sněhové srážky, pro žaluzie a rolety částečně ztrácí na významu. Dešťová čidla se ale dnes využívají k markýzám, které jsou dešti na terasách a balkonech vystaveny více.

Jak se čidla propojují se stíněním?

Čidla komunikují s motory bezdrátově pomocí radiového signálu – využijete je tedy pouze u motorů, které radiový signál umí přijímat (což jsou všechny bezdrátové motory z nabídky NEVY). Čidla Somfy propojíte pouze s motory Somfy – podobně to mají i jiní výrobci. Vždy si proto kompatibilitu prověřte u svého dodavatele stínění.

Počet žaluzií nebo rolet připojených k jednomu čidlu není omezen. Čidlo zkrátka vysílá signál a motory ho přijímají. Většina montážníků vám automaticky nastaví motory u všech oken stejně.

„K venkovním žaluziím doporučuji na 100 % větrná čidla. Zbytek už záleží na vaší situaci a zkušenostech s teplotou v domě. Dokoupit se ale dají vždycky,“ říká Jan Hrnčíř ze Somfy. 

Jak je to s hierarchií čidel?

Pokud si koupíte více čidel, přednost má vždy bezpečnostní, tedy větrné. V momentě, kdy čidlo zaznamená prudký vítr, se stínění vytáhne do boxu a dokud fouká, nemůže sjet dolů. V tento okamžik motory nereagují na pokyny ostatních čidel a dokonce ani neposlechnou uživatele, pokud se pomocí ovladače snaží stínění stáhnout dolů.
Komfortní čidla jsou si mezi sebou rovna a jakmile zaznamenají změnu počasí, ihned dají pokyn motoru. Teoreticky by tak mohlo docházet ke kolizím, kdyby se současně například zatáhla obloha (= pokyn slunečního čidla k vytažení žaluzií) a současně by teplota překročila určitou hranici (= pokyn teplotního čidla ke stažení žaluzií). V praxi se to ale neděje, protože většina uživatelů si spolu s čidly pořizuje systém chytrého řízení domácnosti, ve kterém si nastaví podmínky a scénáře, jež se vzájemně nevylučují.

Kam čidla umístit, aby měřily spolehlivé hodnoty

Čidla mohou být drátová nebo bezdrátová (na baterky). Drátová čidla vyžadují stavební přípravu, proto je s nimi potřeba počítat včas. Kabel se vyvede přes zeď a čidlo se pomocí hmoždinek ukotví na fasádu:

  • sluneční čidla na jižní nebo jihozápadní stranu domu,
  • větrná a dešťová čidla na návětrnou stranu domu (u domů do tvaru L čidlo nedávejte do vnitřního rohu – buď tam zpravidla nefouká vůbec, nebo se tam vítr opírá naopak až příliš),
  • teplotní čidla kamkoliv, zpravidla se také využívá jih a jihozápad.

Jediné větrné čidlo se vyrábí jak v bezdrátové variantě, tak i drátové (napájené ze sítě). Slouží jako bezpečnostní a ochranný prvek, a tak by mělo být stále pod proudem. Teplotní a sluneční čidla jsou vždy bezdrátová a můžete je tak přesouvat podle potřeby.

„Pokud ale máte tu možnost, vždy doporučuji zvolit větrná čidla napájená kabelem. Můžete je umístit na vhodnou pozici na fasádě bez ohledu na to, jestli budou dobře přístupné pro výměnu baterií. Jakmile dojdou baterky, spoustě lidem se navíc ani nechce je měnit nebo zapomenou. Čidlo pak nemůže plnit svůj účel, a to je škoda,“ uvádí Hrnčíř.

Napojení čidel na chytrou domácnost

Čidla nemusí komunikovat s motorem napřímo, ale mohou se napojit na centrální jednotku chytrých domácností, která následně vyšle signál k motoru. Kromě zmíněných čidel, která se prodávají přímo ke stínicí technice, můžete motor venkovního stínění navázat i na informace z jiných čidel a senzorů:

  • pohybová čidla – pokud delší dobu nezaznamenají pohyb (= v domě nikdo není), okna se zatemní, aby se udrželo v domě stálé klima.
  • kouřová čidla – jakmile zachytí kouř, stínění se vytáhne do horní koncové polohy. Pomůže to s větráním prostor, ale taky uvolní nouzovou cestu pro hasiče a usnadní jim zásah.
  • senzory otevření/​​zavření – mohou být například na vstupních dveřích. Když čidlo pozná, že přicházíte domů, naklopí například lamely žaluzií na 45 °, aby v domě nebyla tma. Čidlo může být taky u vstupu na terasu, aby se vám stínění nezatáhlo, když budete zrovna venku.

„V rámci chytré domácnosti si můžete tvořit různé scénáře. Možností je spousta. Sluneční čidla můžete propojit s chytrým osvětlením a například po západu slunce se zatáhnou žaluzie a rozsvítí náladové osvětlení. Teplotní čidla můžete teoreticky nahradit termostatem a stínění navázat i na topení,“ zakončuje Hrnčíř.

Čidla k venkovním žaluziím nebo roletám poptávejte u dodavatelské firmy hned v první fázi objednávky, ať s tím firma počítá a může případně dohlédnout i na potřebnou stavební přípravu.


Autor

Lukáš Musil

Lukáš Musil pracuje v NEVĚ jako obchodní zástupce pro Česko od roku 2017. Studoval pozemní stavitelství na Střední odborné škole průmyslové v Prostějově a znalosti z tohoto oboru využívá i při své práci. Má na starosti komunikaci s obchodními partnery a péči o klienty.

Všechny články autora