Oprav dům po babičce: novou dotaci můžete čerpat i na venkovní stínění

24. 4. 2024

Oprav dům po babičce je dotační program, který spadá pod Novou zelenou úsporám, ale jeho podmínky se v porovnání s NZÚ liší. Hlavní rozdíl je, že peníze z tohoto programu můžete získat předem, ještě před započetím prací. Jde tedy o zálohové financování. Čerpat dotaci však můžete jen na nemovitosti starší 10 let a základní podmínkou je realizace důkladného – tzv. optimálního – zateplení, jehož součástí může být i venkovní stínění.

Co je to optimální zateplení

Optimální zateplení je jádro dotačního programu Oprav dům po babičce. Pracuje s předpokladem, že nemovitosti starší 10 let nejsou dostatečně zateplené, a motivuje tedy žadatele ke generální rekonstrukci a dosažení požadovaných energetických úspor. Na zateplení domu můžete čerpat až 1 milion korun, vždy ale maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů.

V rámci optimálního zateplení domu můžete zrekonstruovat či nově instalovat:

 • vnější stěny, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště nebo konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově, u kterých podpora činí 1 300 Kč/​​m2,
 • výplně otvorů, tedy okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody, kde podpora činí 4 900 Kč/​​m2,
 • konstrukce k zemině s podporou 1 700 Kč/​​m2,
 • a stínicí techniku, tedy například naše venkovní žaluzie či screenové rolety, kde podpora činí 1 500 Kč/​​m2.

Na základní podporu (například vypracování projektové dokumentace a posudku) pak můžete z dotačního programu čerpat dalších 50 000 Kč.

Abyste dotaci na zateplení získali, musíte mj. snížit:

 • průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy nejméně o 20 %,
 • hodnotu energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/​​rok alespoň o 30 %,
 • a hodnotu celkové dodané energie do budovy v MWh/​​rok alespoň o 10 %.

Podrobněji jsou požadavky definované v závazných pokynech pro žadatele na straně 11.

Další volitelná opatření

Pro úplnost doplňujeme, že kromě 1 milionu korun na optimální zateplení můžete čerpat příspěvky i na další opatření. Těmi jsou:

 • výměna zdroje tepla (kotlů, topidel, kamen atp.),
 • fotovoltaika,
 • úsporný ohřev vody,
 • řízené větrání,
 • teplo z odpadní vody,
 • zelená střecha,
 • nádrž na dešťovku,
 • nebo dobíjecí stanice.

Díky těmto opatřením můžete získat další stovky tisíc Kč. Program Oprav dům po babičce zároveň obsahuje bonusy pro vybrané regiony, kraje a obce nebo zvyšuje dotaci při kombinaci více opatření. Podrobné podmínky jsou opět rozepsány v závazných pokynech pro žadatele, konkrétně dotační bonusy najdete na straně 27.

Můžete venkovní stínění bez problému instalovat na starší domy?

Zpět k tématu optimálního zateplení a instalaci stínicí techniky. Naše venkovní žaluzie i screenové rolety ve většině případů můžete instalovat i na starší domy. V případě generální rekonstrukce domu včetně fasády je můžete schovat pod omítku, což je nejelegantnější řešení. 

Jestliže při rekonstrukci fasádu měnit nebudete, pak máte u venkovních žaluzií obvykle na výběr ze dvou variant.

 • Přiznaná montáž pod krycí plech –⁠ motor a sbalená žaluzie se umístí pod pohledový plech, který se kotví do okenního otvoru. Tento krycí plech mírně snižuje světlou výšku okna, ale je zarovnaný s fasádou a můžeme vám jej nalakovat například do stejné barvy jako fasádu, aby přirozeně splynul.
 • Instalace zepředu na fasádu –⁠ žaluzie včetně horního boxu se mírně předsadí před okenní otvor a ukotví zepředu na fasádu. Horní box je pak ukotvený ve fasádě nad okenním otvorem a nesnižuje světlou výšku okna. Žaluzie ale z fasády mírně vystupují.

V případě screenů se držáky při přiznané montáži kotví do rámu okna nebo přímo do ostění a samotná roleta se namotává do boxu, který mírně snižuje světlou výšku okna – avšak méně než u žaluzií.

Výběr stínění včetně ideální varianty montáže samozřejmě můžete probrat s našimi prodejci – montážními partnery, kteří rádi poradí a doporučí.


Autor

Kateřina Musilová

Kateřina Musilová posílila marketingové oddělení NEVY v roce 2020. Ke své práci copywriterky využívá zejména znalosti, které získala při studiu českého jazyka na Karlově univerzitě v Praze.

Všechny články autora