Nová zelená úsporám 2023: návod, jak získáte dotaci na venkovní žaluzie či rolety

1. 9. 2023

V programu Nová zelená úsporám od Ministerstva životního prostředí mohou vlastníci domů získat dotaci na stavbu nebo rekonstrukci nemovitostí s nízkou energetickou náročností. Dotace se vztahuje i na naše venkovní žaluzie, látkové rolety a ISO-KASTL. Sepsali jsme, co všechno musíte udělat, abyste příspěvek na stínění dostali.

Nová zelená úsporám podporuje stavby s nízkou energetickou náročností nebo šetrným způsobem vytápění. Na dotaci máte nárok v případě, že:

 • renovujete dům – zateplujete fasádu, stropy a střechu nebo vyměňujete okna a dveře,
 • stavíte pasivní dům (rodinný i bytový),
 • instalujete solární a fotovoltaické systémy na vaši stavbu,
 • zakládáte zelenou střechu,
 • zachycujete dešťovou vodu do podzemní nádrže,
 • pořizujete a instalujete dobíjecí stanice pro osobní elektromobily
 • nebo třeba využíváte teplo z odpadní vody.

Kromě toho vám dotační program přispěje také na venkovní stínění. I to se totiž podílí na energetických úsporách domu. „Mohou to být předokenní žaluzie, rolety či slunolamy. Vhodně zvolená technika má tepelně izolační schopnosti. V zimním období zabraňuje únikům tepla a šetří náklady na vytápění, v létě přispívá k tomu, aby se místnosti nepřehřívaly, a tím přirozeně zlepšuje vnitřní klima místností,“ vysvětlil v roce 2018 zařazení venkovního stínění na seznam Nové zelené úsporám Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Dotace na venkovní stínění? 1 500 korun na m2

Příspěvek se vztahuje na všechny venkovní žaluzielátkové rolety NEVA, včetně podomítkového krytu ISO-KASTL nebo ISO-PANELU. Žádat o něj můžete pouze v kombinaci s dotací na zateplení, a to jen u budov se stavebním povolením vydaným do července 2013.

V rámci dotace Nová zelená úsporám získáte zpět maximálně 50 % doložených výdajů. Platí přitom, že při stavbě nové budovy se výše dotace odvíjí od energetických parametrů domu, zatímco při rekonstrukci od plochy, kterou nově zateplujete.

Rekonstrukci vždy nejprve platíte z vlastních zdrojů, dotace dostanete až zpětně. Při rekonstrukci bytových domů mohou žádat o dotaci majitelé domů, společenství vlastníků jednotek nebo pověření vlastníci jednotlivých bytů. Od roku 2021 mohou nově žádat majitelé bytových domů i mimo Prahu (které dříve spadaly pod Integrovaný regionální operační program) nebo majitelé rekreačních domů, v nichž trvale žijí.

Na venkovní stínění přispívá Nová zelená úsporám od roku 2023 částkou:

 • 1 500 Kč/​​m2 stíněné plochy,  jde-li o stínicí techniku u rodinného domu. Platí pro ruční i inteligentní ovládání.
 • 1 500 Kč/​​m2 stíněné plochy, jde-li o stínicí techniku u bytového domu. Platí pro ruční i inteligentní ovládání.

Tip z praxe: Někteří klienti realizují s dotací pouze zateplení domu a žaluzie chtějí dodělat později, třeba za několik let, a bez dotace. V takovém případě včas propojte stavební firmu s montážníky venkovního stínění, ať společně proberou, jak dům zateplit. Pokud nebudou sladění, může se stát, že fasádu upraví tak, že na ni již žaluzie nepůjde umístit.

Nová zelená úsporám se v roce 2021 spojila s programem Dešťovka, abyste měli přehled všech dotací pohodlně na jednom místě. Nově také můžete v rámci jedné žádosti kombinovat více opatření dohromady s nárokem na bonus od 10 000 Kč až do 185 000 Kč. Žadatelům z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje se navíc dotace zvyšuje o 10 %.

Fond přijímá žádosti o dotace od října 2021 a očekává se, že poběží až do roku 2030.

Co všechno k dotaci potřebujete

Podání žádosti není složité, ale bez pomoci odborníků se neobejdete. Úřadům totiž musíte doručit formální i technickou dokumentaci:

Formální část tvoří žádost o dotaci a případné další dokumenty, jako je plná moc nebo souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti. Tyto formuláře a přílohy si obstaráte sami.

Technické dokumenty musí zajistit odborníci: projektant a energetický specialista. Mezi tyto dokumenty patří:

 • odborný posudek – skládá se z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, pomocí nich dokládáte splnění podmínek dotace,
 • výkresová dokumentace
 • a krycí list technických parametrů, který vám vyhotoví zpracovatel stavby.

Odborníky vybírejte po vlastní ose, nebo ze seznamu specialistů na stránkách Nové zelené úsporám.

Na jeden dům můžete podat jen jednu žádost. Klidně do ní ale zahrňte více úprav – například kromě instalace stínicí techniky také instalaci solárních panelů nebo zateplení.

Programem Nová zelená úsporám prošel také Vlastimil z Prostějova: „Z mé zkušenosti je nejdůležitější, aby si člověk už od začátku schovával všechny dokumenty a doklady. Samotné papírování pak složité není. A když si něčím nejste jistí, vždycky je vám k dispozici konzultant z krajské pobočky Fondu životního prostředí,” popisuje své zkušenosti.

Dotaci získal po roce a dvou měsících od podání žádosti. Čekalo se totiž na dokončení stavby. Celkově dosáhl na maximální příspěvek a Fond mu proplatil 50 % doložených výdajů.

Jak podáte žádost o dotaci krok za krokem

Ještě než začnete řešit dotaci, vyřiďte si všechna povolení na stavebním úřadě. Pak teprve se pusťte do Nové zelené úsporám. Jak na to:

1. Vyhledejte odborníky

Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zhotoví technické dokumenty, o kterých jsme psali výše. Odborný posudek (složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení) a krycí list technických parametrů potřebujete už při vyplňování žádosti.

Od září 2023 u některých menších projektů nemusíte do žádostí vkládat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. V případě novostaveb a zateplování (do kterého spadají i venkovní žaluzie) ale pravděpodobně vždy potřeba bude. A i za předpokladu, že ji po vás v žádosti nebudou vyžadovat, je projektová dokumentace nezbytná pro případ kontroly ze strany Fondu.

2. Vyplňte žádost

Nejprve se musíte přihlásit na stránkách programu pomocí své bankovní identity nebo jiného přihlašovacího prostředku pro ověření identity (NIA ID, eObčanka nebo mobilní klíč eGovernmentu). 

Pokud identitu občana nemáte, Nová zelená úsporám vydala podrobný návod, který vás procesem provede. Poté vyplníte žádost a přiložíte potřebné dokumenty. Celý proces, včetně následné komunikace se SFŽP ČR probíhá elektronicky.

Žádost můžete poslat před zahájením, v průběhu i po dokončení prací.

3. Počkejte na akceptační dopis

Jakmile Fond vaši žádost obdrží, zkontroluje formální správnost dokumentů a ověří, že jste v projektu splnili všechny technické požadavky. Pokud úředníkům nějaké informace chybí, pošlou vám seznam potřebných dodělávek e‑mailem. Na úpravu dokumentů máte měsíc. „Stalo se mi, že v projektu nebylo jasně zaznačené, kde žaluzie budou. Z Fondu mi poslali e‑mail, kde všechny nedostatky specifikovali, takže jsem to jednoduše doplnil,” vysvětluje Vlastimil.

Teprve ve chvíli, kdy jsou dokumenty kompletní, pošlou vám úředníci akceptační dopis. Od té chvíle vám běží lhůta 12 – 36 měsíců na rekonstrukci nebo stavbu a doložení realizací Fondu – časové období záleží na tom, jak složitou rekonstrukci děláte.

4. Zajistěte technický dozor

Na závěr stavby dokládáte závěrečnou zprávu odborného technického dozoru, který potvrdí, že dům splňuje požadavky Nové zelené úsporám. Najděte si proto hned ze začátku odborníka, který dohlédne na technický stav projektu.

5. Vybírejte pečlivě dodavatele, výrobky i materiál

Dohlédněte na to, že všechny výrobky nebo materiály použité na stavbě splňují požadavky Nové zelené úsporám. Nejlépe vybírejte přímo ze Seznamu výrobků a technologií (SVT), které mají přidělené speciální kódy. Ty se připisují na faktury a pomocí nich pak úředníci poznají, že jste zvolili schválené materiály.

Není to podmínkou, klidně si pořiďte výrobek i mimo seznam – při dokládání dokumentů po ukončení realizace pak ale musíte prokázat, že jsou výrobky v souladu s podmínkami dotačního programu. K tomu většinou potřebujete certifikáty nebo technické listy od výrobců.

„U stínicí techniky žádné speciální kódy nebyly, alespoň v době, kdy jsem podával žádost já. Ostatní výrobky jsem pořizoval podle seznamu SVT. Vždy je důležité hlavně vědět, co všechno má faktura obsahovat. Pak se s dodavatelem domluvíte, aby ji připravil přesně tak, jak potřebujete,” doplnil Vlastimil.

6. Doložte práce

Jakmile stavbu dokončíte, doložte realizace Fondu životního prostředí ČR. Nachystejte si k tomu:

 • dokument k doložení realizace,
 • dokument, kterým prokážete, že jste vlastníkem bankovního účtu, na který se dotace vyplatí,
 • potvrzení o úhradě k účetním dokladům,
 • doklady prokazující dokončení opatření podle schválené žádosti
 • a další dokumenty, které nařizuje Fond.

Fond přijímá dokumenty pouze v elektronické podobě přes informační systém AIS SFŽP ČR. Termín pro odevzdání dokumentů a přesný postup obdržíte v akceptačním dopise.

Od září 2023 nemusíte dokládat faktury. Uschovejte si je ale pro případnou kontrolu.

7. Počkejte na vyplacení dotace

Teď už jen počkejte, až Fond rozhodne, že vám dotace poskytne a peníze vyplatí.

Při rekonstrukci nemusíte nutně používat předepsané výrobky a firmy, jen dodržte požadavky na technické parametry.

Peníze dostanete klidně už do 9 týdnů od podání žádosti

Tedy v případě, že všechny dokumenty připravíte správně na první dobrou a žádost podáváte až po dokončení stavby. Nová zelená úsporám totiž pracuje s pravidlem 3+3+3:

 • Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, jestli je vaše žádost v pořádku, nebo v ní něco chybí a musíte ji doplnit.
 • Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu po skončení prací.
 • Jakmile vám žádost schválí, do tří týdnů máte dotaci na účtě.

V rámci Nové zelené úsporám vyplatil od roku 2014 Fond životního prostředí ČR 10 miliard korun více než 65 tisícům příjemcům.

Jestli plánujete pořízení venkovních žaluzií nebo látkových rolet na svůj dům, určitě si o dotaci v rámci Nové zelené úsporám zažádejte. Všechny potřebné informace najdete na stránkách novazelenausporam.cz.


Autor

Miloslav Matoušek

Miloslav Matoušek pracuje v NEVĚ jako marketingový manažer od roku 2018. Studoval na ČVUT v Praze a po studiu se začal věnovat marketingu. Pracovní zkušenosti získal ve firmách HANÁK NÁBYTEK a Student Agency. Zaměřuje se na rozvoj značky a nastavuje dlouhodobé marketingové a obchodní cíle NEVY.

Všechny články autora