Testujeme: naše žaluzie vydrží vítr o rychlosti 88 km/​hod i slané ovzduší

23. 10. 2019

Aby naše žaluzie mohly stínit domy po celém světě, musí zvládnout i drsné venkovní podmínky. Proto pravidelně testujeme jejich odolnost proti větru či korozi.

Měření prokázalo, že například naše žaluzie S-90 o šířce do jednoho metru vydrží nápor větru až o rychlosti 88 km/hod. To je přitom podle Beaufortovy stupnice rychlosti větru číslo 9 – silný vichr, který strhává komíny a tašky ze střechy.

Větší žaluzie, třeba o šířce 4 metrů, pak odolají větru téměř 50 km/hod. Všechny hodnoty tak splňují funkční a bezpečnostní požadavky podle harmonizované evropské normy EN 13659:2004+A1:2008.

Vítr ale není jediné, čemu venkovní stínění čelí. V přímořských oblastech je důležitá také odolnost proti slanému ovzduší a korozi. Proto testujeme komponenty v umělých atmosférách, kde je vystavujeme solné mlze s 5% koncentrací chloridu sodného.

Všechny komponenty našich žaluzií splňují požadavky normy ČSN EN 13659. Části žaluzií, které jsou přímo vystavené agresivitě venkovního prostředí, mají hodnocení C4 – vydrží v solné komoře 10 dní, aniž by vykazovaly známky koroze. Všechny ostatní komponenty pak mají hodnocení C2 – v komoře vydrží 48 hodin.

Drobnější testování žaluzií pak provádíme ve zkušebním areálu přímo u nás ve firmě – momentálně tam testujeme například solární pohony, vylepšené zavěšování krycích plechů nebo nový systém držáků.


Autor

Miroslav Sedláček

Miroslav Sedláček pracuje v NEVĚ od roku 2017 jako vedoucí konstrukce. Studoval Fakultu strojního inženýrství na VUT v Brně. Má na starosti proces zdokonalování technologií a jednotlivých výrobků.

Všechny články autora