U zaměření venkovních žaluzií hrají roli milimetry. Raději ho svěřte zkušeným montážníkům

24. 9. 2020

Zatímco u zaměřování vnitřních žaluzií nebo rolet stačí přeměřit šířku, výšku a hloubku okna, u venkovních žaluzií je zaměření složitější. Každá nepřesnost navíc může být fatální. Přečtěte si, co všechno obnáší zaměření okenního otvoru pro venkovní žaluzie a proč ho raději nezkoušet svépomocí.

U venkovních žaluzií musíte kromě šířky a výšky stavebního otvoru brát v potaz také vzdálenost žaluzie od okna. Kromě toho je důležitá příprava a zaměření prostoru pro krycí box a místa, kudy povede přívod k ovládání.

 Zaměření se pak liší podle toho, jestli chcete předokenní žaluzie namontovat:

 • na rám okna,
 • na fasádu
 • nebo pod fasádu. 

Při zaměřování žaluzií je klíčový způsob montáže 

 1. Podomítková montáž (tj. pod fasádu) se zaměřuje ve dvou etapách. Poprvé ve chvíli, kdy jsou na stavbě osazená okna, ale dům ještě není zateplený. Zaměří se podomítkové boxy a pouzdra nebo sendvičové desky pro vodicí profily žaluzií. Na dokončené fasádě se pak ještě zaměří otvor pro samotné žaluzie.
 2. Přiznaná montáž (tj. na rám okna) zahrnuje zaměření okenního otvoru pro žaluzie a prostoru na krycí box. Důležitá je tu nejen šířka a výška otvoru a vzdálenost žaluzie od okna, ale také dostatečný prostor na rámu okna a způsob ovládání žaluzií.
 3. Fasádní montáž (tj. montáž na fasádu) vyžaduje zaměření polohy kotvicích bodů, šířky boxu a otvoru pro žaluzie. Také se zaměří vzdálenost žaluzií od okna, na které závisí způsob kotvení.
„Při zaměřování žaluzií u montáže pod fasádu je náročnější komunikace a sladění s řemeslníky. Osazení žaluzie totiž navazuje na zateplení, osazení oken i rozvody elektřiny. Šikovný montážník ale vše technicky pohlídá a vykomunikuje za vás.“

Lukáš Musil

obchodní manažer

Montážník při zaměřování exteriérových žaluzií dále musí vědět

 • zda je zcela rovné ostění,
 • vzdálenost osy žaluzií od rámu okna,
 • kam a jakým způsobem se budou žaluzie kotvit,
 • kudy povede kabeláž,
 • polohu průchodu a tím pádem převodovky,
 • zda chce zákazník síť proti hmyzu,
 • a jestli žaluzii nic nepřekáží v pohybu.
Při každé stavbě je dobré myslet na venkovní žaluzie už v projektu, aby správně pasovaly a stavba se na osazení připravila. Pravidlem je to zatím u větších zakázek jako je Vila Park Tabulový vrch v Olomouci.

Už 3mm rozdíl v šířce může mít fatální dopady

Šířka a výška stavebního otvoru pro venkovní žaluzie se zaměřuje na třech bodech (nahoře, dole a uprostřed), díky tomu pak hotová žaluzie přesně pasuje. Tolerance je maximálně ±2 mm, při větší odchylce žaluzie nebude správně fungovat, nerovnost ostění navíc poznáte i okem.

„Ať už je žaluzie špatně zaměřená, nebo se ostění zužuje či rozšiřuje, větší rozdíl než několik milimetrů bývá velký problém. V takových případech už žaluzie nefunguje správně, nevypadá dobře a s montážníky raději řešíme jiný druh instalace, případně navrhujeme úpravy ostění. Při drobné nerovnosti žaluzii dle situace vyrobíme podle středního nebo nejužšího naměřeného rozměru, zákazník ale musí počítat s tím, že nerovnost bude poznat i okem,“ vysvětluje Lukáš Musil z NEVY a znovu zdůrazňuje důležitost přesnosti měření.

„Pokud má někdo špatně naměřenou roletu, tak je možné ji jednoduše zakrátit na dílně, ale u venkovní žaluzie už rozměry neupravíte. Jakákoliv úprava rozměrů se řeší vyrobením nových lamel žaluzie. Každé místo proto musí být pečlivě zaměřené.“

Lukáš Musil

obchodní manažer

Zaměření ovlivňuje i způsob ovládání

Způsob ovládání má na zaměření zásadní vliv, proto je důležité si ho stanovit hned na začátku. Od způsobu ovládání se pak odvíjí typ motoru, typ elektroinstalace a typ příslušenství.

Například u žaluzie ovládané klikou se musí zaměřit poloha převodovky vůči oknu a její prostup do interiéru tak, aby bylo možné kliku v interiéru vůbec osadit. Montážník během obhlídky pozná, zda se vše do prostoru okna vejde a pokud nelze provést průchod kliky do interiéru, navrhuje jiné (například motorové) ovládání.

Pokud jste se rozhodli pro žaluzie s elektromotory, pak počítejte s prostorem na elektroinstalaci. Kabely se nejčastěji vyvádí z interiéru vyvrtaným otvorem a napojují k ovládacímu vypínači nebo k systému inteligentní domácnosti. Mimo jiné je proto důležité zajistit, aby kabely byly dostatečně dlouhé.

Jaké jsou nejčastější chyby při zaměřování žaluzií

Při přeměřování okenního otvoru pro venkovní žaluzie se dá udělat spousta chyb. „Pokud nás osloví koncový zákazník s rozměry, které si sám naměřil, nebo pošle výpis ze stavební dokumentace, pak ho odkážeme na partnerskou montážní firmu. Ta mu žaluzie zaměří a doporučí vhodný vodicí profil, jehož rozměr a výběr je pro správný chod žaluzií klíčový,“ vysvětluje Lukáš Musil.

Montážníci znají přesné postupy zaměření žaluzií a díky praxi dokáží předvídat případné komplikace.

Pokud už dojde k chybě v měření, pak jde obvykle o

 • zanedbání mezery (alespoň 2 cm) mezi parapetem a spodním profilem žaluzie,
 • podcenění podrozměrného nebo nadrozměrného okna, které nejde žaluziemi osadit
 • nebo kotvení do prvku, který není nosný (zateplení, překlad).

Při zaměřování venkovních žaluzií záleží na každém detailu – stačí drobná chyba a žaluzie nemusí správně fungovat, případně nepůjde vůbec nainstalovat. Do zaměřování venkovního stínění se proto nepouštějte svépomocí. Najměte si odbornou montážní firmu, která je na zaměřování i instalaci žaluzií proškolená. 

Vybírat můžete třeba z našich partnerů, které zaškolujeme přímo u nás v NEVĚ.


Autor

Jan Gajdoš

Jan Gajdoš u nás pracuje jako produktový manažer. Studoval pozemní stavitelství na Střední odborné škole v Prostějově a znalosti z tohoto oboru využívá ke své práci dodnes. V NEVĚ působí od roku 2006 a má na starosti zavádění výrobních technologií a rozvoj stávající palety produktů.

Všechny články autora