Žádáme o osobní údaje pouze pokud je skutečně potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout službu. Sbíráme je zákonnými prostředky, s vaším souhlasem. Také vám dáme vědět, proč data sbíráme a jak s nimi nakládáme.

Shromážděné informace uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění požadované služby. Ta data, která ukládáme, budeme chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.

Nesdílíme žádné osobní identifikační údaje veřejně ani se třetími stranami, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

Naše aplikace může odkazovat na externí weby, které nejsou provozovány námi. Mějte na paměti, že nemáme kontrolu nad obsahem a praktikami těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost za jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů.

Můžete svobodně odmítnout naši žádost o vaše osobní údaje s vědomím, že vám nebudeme schopni poskytnout některé z vámi požadovaných služeb.

Vaše další používání našich webových stránek bude považováno za přijetí našich postupů týkajících se ochrany osobních údajů a osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak nakládáme s uživatelskými daty a osobními údaji, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. ledna 2020.